vendredi 10 février 2012

Lucrări de licenţă din vremea lui Zalomit

Între 1864 şi 1885 au obţinut gradul de licentiat la Facultatea de litere si filosofie a universităţii din Bcureşti doar 26 de studenţi. Spre comparaţie, numarul celor înscrişi în anul I, care ar fi putut sustine examenul de licenta pana in 1885 (cei inscrisi intre 1864-1883) a fost de 283 de studenti. Aşadar, numărul licenţiaţilor n-a depăşit 10% din numărul studenţilor înscrişi. Printre cei 26 de licenţiaţi se află şi câţiva 'filosofi', unii dintre ei devenind ulterior cunoscuţi oameni de cultură şi având chiar activitate în câmpul filosofiei. Iată-i, deci, pe 'filosofii' noştri şi titlurile lucrărilor lor de licenţă:


1868: Leonardescu, Constantin, Methodulu în scientiele physico-naturale, essacte, morale şi politice. Inducţiunea, analogia şi deducţiunea, Bucuresci, Imprimeria Statului, 200p.

1868: Laurian, Demetriu August, Metodulu de care debe să ne servim în determinarea facultăţilor sufletului şi divisiunea loru, Bucuresci: Imprimetia Statului, 134p.

1868: Strajanu, Mihail, Etic'a sau filosofi'a practică a lui Aristotel, Bucuresci: Imprimeria Statului, 66p.

1876: Călinescu, Ştefan (Stephanu), Vieţa, operele şi philosophia lui Descartes, Bucuresci: Tipographia Curtii Walter &Göbl, 98p

1883: Săvescu, Constantin, Teoria voinţei, Giurgiu: Tipografia C.P. Conduratu, 51p.

1884: Bucurescu, George, Despre libertate, Craiova: Tipografia Fraţii Benvenisti, 59p.

1885: Ionescu, P., Despre caracter: studiu de psihologie şi pedagogie, Bucuresci: Tipografia Statului, 95p.

D.A. Laurian si-a sustinut lucrarea in fata uratoarei comisii:

I. Zalomit (presedinte) - profesor de istoria filosofiei
V.A. Urechia - profesor de istoria romanilor si literatura romana
P.I. Cernatescu - profesor de istorie universala
E. Francudi - profesor de elina
Vericeanu (in locul lui Marsillac, profesor de elina)

Pentru C. Leonardescu, comisia a fost urmatoarea:

August Treboniu Laurian (presedinte)
I. Zalomit
V.A. Urechia
E. Francudi
P. CernatescuSe poate remarca faptul că cea mai valoroasă promoţie a fost tocmai prima, cea din 1868, cu Leonardescu, Laurian şi Stajanu. Leonardescu îşi va continua studiile la Paris, de unde se va întoarce licenţiat în drept şi doctor în litere, pentru a avea o lungă carieră la universitatea din Iaşi. Laurian va continua şi el cu un doctorat în filosofie la Burxelles, iar Strajanu işi va continu studiile la Paris şi Berlin, pentru a-şi trece doctoratul la Giessen. Ei sunt toti elevii unui singur profesor: Zalomit. Chiar dacă mai târziu vor fi studiat, în universităţile occidentale, cu profesori celebri (Leonardescu cu Janet, Laurian cu Tiberghien), nu trebuie subestimat impactul iniţial pe care l-a avut asupra lor profesorul lor de la Bucureşti, şi despre care vom vorbi cu altă ocazie.